Święta

Czwartek, V Tydzień Wielkiego Postu
Rok A, I
Dzień Powszedni

Wyszukiwanie

Licznik

Liczba wyświetleń:
3413362

Statystyki

web stats stat24

„Jestem Królową  Różańca świętego.

Odmawiajcie codziennie Różaniec.

Przychodzę upominać ludzkość, aby zmieniła swe życie, by Boga tak ciężko obrażonego grzechami dłużej nie martwiła, aby odmawiała Różaniec, poprawiła się i czyniła pokutę”.

(Wezwanie Matki Bożej z Fatimy)

 


Spotkania członkiń i członków wspólnoty

ŻYWEGO RÓŻANCA

odbywają się w czwartą niedzielę miesiąca

na Mszy św. o godz. 900 


 

ŻYWY RÓŻANIEC OZNACZA

 • Życie według Ewangelii, która jest fundamentem i źródłem życia chrześcijańskiego. Różaniec jest modlitwą ewangeliczną, ponieważ zawiera Modlitwę Pańską i Pozdrowienie Anielskie oraz ewangeliczne Tajemnice naszego odkupienia. Z tego też powodu Różaniec nazywamy streszczeniem lub zbiorem naj­ważniejszych prawd Ewangelii.
 • Życie wiarą, nadzieją i miłością; należeć bowiem do Żywego Różańca znaczy - wierzyć w istnienie Boga i wierzyć Bogu, który przemawia, ufać Bogu i w Jego dzieło zbawienia oraz ko­chać Boga, a w Bogu i dla Boga - ludzi.
 • Oznacza jakby ELEKTROWNIĘ DUCHOWĄ, która zasila wiernych mocą Bożą i pobudza ich do czynu apostolskiego, czyli do praktycznej działalności apostolskiej, jak praca wśród ubogich, chorych, rodzin wielodzietnych, rodzin alkoholików, zaniedbanych religijnie i moralnie, dbałość o dom Boży, o szaty liturgiczne, krzewienie cnót moralnych, zwłaszcza czynnej miło­ści bliźniego i sprawiedliwości społecznej, itd.
 • Żywy Różaniec jest jakby niezdobytą TWIERDZĄ OBRONNĄ, albowiem broni jednostkę, rodzinę i społeczeń­stwo przed śmiercią duchową, mianowicie przed ateizmem i laicyzmem, przed indyferentyzmem religijnym, przed zepsu­ciem obyczajów, zwłaszcza w życiu małżeńskim i rodzinnym, przed alkoholizmem, itp.
 • Żywy Różaniec składa się z ŻYWYCH RÓŻ. Każda Róża po­siada piętnaście osób, z których każda odmawia codziennie dziesiątek Różańca, czyli jedną tajemnicę, połączoną z rozwa­żaniem. W ten sposób odmawiany jest w Róży codziennie cały Różaniec - piętnaście tajemnic. Jest to jakby wieniec różany składany u stóp Królowej.

 

OBOWIĄZKI W ŻYWYM RÓŻAŃCU

 • Zasadniczym obowiązkiem jest zapisanie imienia w Księdze i odmawianie codziennie jednego dziesiątka Różańca.
 • Udział w miesięcznej zmianie tajemnic różańcowych.
 • Częste przystępowanie do Sakramentów świętych oraz udział w procesjach maryjnych.
 • Rozszerzanie czci Maryi przykładem życia i działalnością apo­stolską.
 • Odważne stawanie w obronie wiary i Kościoła.
 • Udział w pogrzebie zmarłego członka Żywego Różańca oraz w modłach za spokój jego duszy.

Uwaga: Święta Penitencjaria, na mocy specjalnego i wyraźnego indultu Stolicy Apostolskiej, z dnia 25 października 1967 roku, udzieliła człon­kom Żywego Różańca odpustu zupełnego osiem razy w roku, mianowi­cie: 

 • W dniu przyjęcia do Żywego Różańca
 • Narodzenia Pana Jezusa
 • Ofiarowania Pańskiego
 • Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie
 • Zmartwychwstania Pańskiego
 • Wniebowzięcia Matki Bożej
 • Królowej Różańca św.
 • Niepokalanego Poczęcia Maryi.

Odpust ten mogą uzyskać pod zwykłymi warunkami, którymi są: spo­wiedź i Komunia święta, modlitwa według intencji Ojca św., przynajm­niej prywatne odnowienie postanowienia wiernego zachowywania Sta­tutu Stowarzyszenia Żywego Różańca.

 

OBIETNICE MATKI BOZEJ

 

Znany w historii apostoł Różańca św. i założyciel Bractw Różańcowych - bł. Alan, miał otrzymać od Matki Bożej następujące obietnice, przeka­zywane w tradycji Zakonu dominikańskiego: 

 

 • Wszyscy, którzy wiernie mi służyć będą, odmawiając Różaniec św., otrzymają szczególną łaskę.
 • Wszystkim odmawiającym pobożnie mój Różaniec przyrzekam moją szczególną opiekę i wielkie łaski.
 • Różaniec będzie najpotężniejszą bronią przeciw piekłu, wyniszczy pożądliwości, usunie grzechy, wytępi herezje.
 • Cnoty i święte czyny zakwitną - najobfitsze zmiłowanie uzyska dla dusz od Boga; serca ludzkie odwróci od próżnej miłości świata a pociągnie do miłości Boga i podniesie je do pragnienia rzeczy wiecznych; o, ileż dusz uświęci ta modlitwa.
 • Dusza, która poleca mi się przez Różaniec - nie zginie.
 • Ktokolwiek odmawiać będzie pobożnie Różaniec św., rozważając równocześnie tajemnice święte, nie dozna nieszczęść, nie doświadczy gniewu Bożego, nie umrze nagłą śmiercią; nawróci się, jeśli jest grzesznikiem, jeśli zaś sprawiedli­wym - wytrwa w łasce i osiągnie życie wieczne.
 • Prawdziwi czciciele mego Różańca nie umrą bez sakramentów świętych.
 • Chcę, aby odmawiający mój Różaniec, mieli w życiu i przy śmierci światło i peł­nię łask, aby w życiu i przy śmierci uczestniczyli w zasługach świętych.
 • Codziennie uwalniam z czyśćca dusze, które mnie czciły modlitwą różańcową.
 • Prawdziwi synowie mego Różańca osiągną wielką chwałę w niebie.
 • cokolwiek przez Różaniec prosić będziesz - otrzymasz.
 • Rozszerzającym mój Różaniec przybędę z pomocą w każdej potrzebie.
 • Uzyskałam u Syna mojego, aby wpisani do Bractwa mojego Różańca - mieli w życiu i przy śmierci za braci wszystkich mieszkańców nieba.
 • Odmawiający mój Różaniec są moimi dziećmi, a braćmi Jezusa Chrystusa, Syna mojego Jednorodzonego.
 • Nabożeństwo do mojego Różańca jest wielkim znakiem przeznaczenia do nieba.