Święta

Czwartek, V Tydzień Wielkiego Postu
Rok A, I
Dzień Powszedni

Wyszukiwanie

Licznik

Liczba wyświetleń:
3413359

Statystyki

web stats stat24

SIOSTRY MIŁOSIERDZIA ŚW. WINCENTEGO A PAULO

Na terenie naszej parafii znajduje się wspólnota Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo (Szarytek).

        

 

 

Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo zostało założone we Francji w 1633 r. przez św. Wincentego a Paulo (1581-1660) i św. Ludwikę de Marillac (1591-1660). W 1652 r. Założyciele przekonani, że miłość Chrystusa, która powinna naglić Zgromadzenie, nie ma granic, wysłali pierwszą grupę Sióstr do Polski. Posługa Sióstr Miłosierdzia w Polsce trwa nieprzerwanie do dziś.

Siostry Miłosierdzia, wierne zobowiązaniom chrztu i w odpowiedzi na Boże wezwanie, oddają się całkowicie Bogu, w życiu wspólnym na służbę Chrystusowi w Ubogich, ich braciach i siostrach. Specjalnym ślubem zobowiązują się służyć Ubogim co do ciała i co do duszy.

Pieczęć Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia przedstawia płonące serce, na tle którego widnieje postać Jezusa ukrzyżowanego. Wokół napis będący hasłem Zgromadzenia: „Miłość Jezusa ukrzyżowanego przynagla nas”. Miłość Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego, która ożywia i rozpala serce Siostry Miłosierdzia, przynagla ją, by spieszyła służyć wszelkiej ludzkiej niedoli.

 

 

Więcej informacji na stronie: www.szarytki.opoka.org.pl

  

Adres Domu Prowincjalnego:

 

Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo

Prowincja Chełmińsko-Poznańska

ul. Dominikańska 40

86-200 CHEŁMNO

 

tel. 56 691 22 00

e-mail: chelmno@szarytki.opoka.org.pl

 

 Adres Domu na terenie parafii:

 

Siostry Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo

ul.Długa  1

61-848 Poznań

 

 

SIOSTRY MIŁOSIERDZIA ŚW. WINCENTEGO A PAULO

ZAPRASZAJĄ DZIEWCZĘTA NA SKUPIENIA

86-200 CHEŁMNO  ul. Dominikańska 40

 

 

Szczegółowych informacji udziela i zgłoszenia przyjmuje:

 

S. Katarzyna MIERZEJEWSKA

ul. Dominikańska 40, 86-200 CHEŁMNO

tel. kom. 608 857 123   

e-mail: wincentka@wp.pl

 

 

 

 

 

Dom  i  Kościół Przemienienia Pańskiego - historia Domu i jego działalność:

 

Siostry Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo przybyły z  Warszawy do Poznania  w roku 1822 na prośbę  Fryderyka Wilhelma III, który podczas swej bytności w Paryżu miał sposobność poznać Siostry Miłosierdzia popularnie nazywane Szarytki (od j.fr. „charité” znaczy miłosierdzie).Ujęty ich służbą chorym w szpitalach francuskich zapragnął takie same Siostry sprowadzić do Poznania do pracy w szpitalach. Pierwszy szpital  pod wezwaniem Przemienienie Pańskie powstał w Poznaniu przy ul. Długiej ½ na terenie obecnej parafii św. Franciszka przy Pl. Bernardyńskim.

       Szpital Przemienienia Pańskiego w krótkim czasie zasłużył na uznanie nie tylko władz Poznania ale całej społeczności .Tak się zaczęła praca Sióstr Szarytek w Poznaniu przy chorych i ubogich ,ludzi potrzebujących , a w krótkim czasie  i w innych miastach i wioskach całej Wielkopolski. Siostry zakładały szpitale, ochronki ,sierocińce  i domy opieki dla ludzi starych i ubogich.

            Można powiedzieć, że to Siostry Szarytki były pionierkami w organizowaniu służby zdrowia i opieki społecznej nie tylko w Poznaniu ale w Wielkopolsce i w całej  Polsce.  Tę  piękną służbę chorym i ubogim pełną poświecenia i fachowości  pracy Sióstr  przerwała II wojna światowa w czasie, której zginęło 174 Sióstr w obozach koncentracyjnych ,w obozach pracy, w Forcie VII . Już na początku  września w 1939 r. okupanci przejęli  Szpital i do kwietnia 1940r. wszystkie Siostry pielęgniarki  zostały zwolnione z pracy /około 70 sióstr/. Powróciły do pracy  przy chorych ponownie dopiero  w 1945r.

 

      Po przejęciu  w  Polsce  władzy  przez komunistów , w latach  1949 – 1963 wszystkie Siostry   musiały opuścić Szpital Przemienienia Pańskiego i inne placówki lecznicze  i  wychowawcze. Dopiero w latach  90 – tych na nowo mogły  podjąć  pracę  w  Szpitalu.

     Aktualnie Siostry  Miłosierdzia  z  Domu  Przemienienia  Pańskiego  w  Poznaniu  pracują  przy chorych  w Szpitalu Przemienienia Pańskiego,  odwiedzają  chorych w ich domach i pomagają ubogim, bezdomnym i rodzinom wielodzietnym. Opiekują  się  również  kościołem,  który  jest  Sanktuarium  Przemienienia  Pańskiego.

       

          

Obecnie Siostry Miłosierdzia - Szarytki pracują na wszystkich kontynentach świata pełniąc posługę przy chorych, ubogich i opuszczonych. Wiele z nich Kościół wyniósł na Ołtarze, ogłosił błogosławionymi. Między innymi 14.09.2007r. decyzją Ojca św. Benedykta XVI Uroczystość Beatyfikacji Sługi Bożej Marty Wieckiej, Polki, odbyła się 25.05.2008r. we Lwowie.

 

Siostry Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo zgromadzone na Uroczystości Beatyfikacyjnej błogosławionej s. Marty Wieckiej 25.05.2008r. we  Lwowie.

 

Jeżeli chcesz służyć i poświęcić swoje życie dla potrzebujących – przyjdź i dołącz do nas.

 

 

 

 

 

 

 

Siostry Szarytki galeria

Powrót