Święta

Czwartek, V Tydzień Wielkiego Postu
Rok A, I
Dzień Powszedni

Wyszukiwanie

Licznik

Liczba wyświetleń:
3413375

Statystyki

web stats stat24

Modlitwy na czas epidemii

Św. Szymon z Lipnicy

MODLITWY W CZASIE EPIDEMII KORONAWIRUSA

MODLITWA OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA

 

O Maryjo, Ty zawsze świecisz na naszej drodze jako znak zbawienia i nadziei. Powierzamy się Tobie, Uzdrowienie Chorych, która pod krzyżem zostałaś powiązana z cierpieniem Jezusa, trwając mocna w wierze. Ty, będąc Zbawieniem ludu wiernego, wiesz czego potrzebujemy i jesteśmy pewni, że sprawisz aby tak jak Kanie Galilejskiej, mogła powrócić radość i święto po tej chwili próby. Pomóż nam, Matko Bożej Miłości, byśmy dostosowali się do woli Ojca i czynili to, co powie nam Jezus, który obarczył się naszym cierpieniem i dźwigał nasze boleści by nas prowadzić przez krzyż, ku radości zmartwychwstania. Amen.

Pod Twoją Obronę ...

 

MODLITWA O ZAPRZESTANIE ROZPOWSZECHNIANIA SIĘ EPIDEMII KORONAWIRUSA

 

Ojcze nasz, pełni ufności prosimy Ciebie, aby koronawirus nie siał więcej zniszczeń i aby udało się jak najszybciej opanować epidemię. 

Prosimy, abyś przywrócił zdrowie zakażonym i pokój miejscom, do których koronawirus już dotarł.

Przyjmij tych, którzy zmarli na skutek tej choroby, oraz pociesz ich rodziny.

 Wspieraj i chroń personel medyczny zwalczający wirus, inspiruj i błogosław tym, którzy starają się opanować sytuację.

Panie Jezu, lekarzu naszych dusz i ciał, czujemy się bezradni w tej sytuacji ogólnoświatowego zagrożenia,

ale ufamy Tobie, i prosimy udziel nam pokoju i zdrowia. Matko Boża, chroń nas i opiekuj się nami, i prowadź nas w miłości do Twojego Syna, Jezusa. Amen.

 

Modlitwa do św. Szymona z Lipnicy:

 

Usłysz z niebios, święty Szymonie, głos do ciebie wołających. Bądź naszym patronem u Boga Najwyższego. Oddalaj od nas nieszczęścia duszy i ciała i uproś nam u Niego, aby prowadził nas swoimi śladami do wiekuistej ojczyzny i abyśmy po śmierci mogli w niebie z tobą i wszystkimi świętymi chwalić Boga w Trójcy Jedynego, któremu niech będzie cześć od wszystkiego stworzenia na wieki wieków. Amen.

 

Św. Szymonie, patronie chorych w czasie epidemii – módl się za nami.

 

 

Wierząc głęboko w moc każdej Mszy św., pragniemy zwrócić się w błagalnej modlitwie do Pana przez wstawiennictwo Matki Bożej Wspomożenia Wiernych i Uzdrowienia Chorych na Duszy i na Ciele oraz przez wstawiennictwo naszych Świętych Patronów i prosić wszechmogącego Boga, aby nieustannie czuwał nad nami i w obliczu zagrożenia chorobą koronawirusa, zachował nas w zdrowiu i bezpieczeństwie.

Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami.

Święty Janie Chrzcicielu, módl się za nami.

Święty Józefie, módl się za nami.

Święty Michale Archaniele, módl się za nami.

Święci Piotrze i Pawle, módlcie się za nami.

Święty Rochu, módl się za nami.

Święty Karolu Boromeuszu, módl się za nami.

Święty Antoni, módl się za nami.

Święty Wojciechu, módl się za nami.

Święta Rito, módl się za nami.

Święta Siostro Faustyno, módl się za nami.

Święty Janie Pawle II, módl się za nami.

Święci i Błogosławieni Męczennicy Kościoła, módlcie się za nami.

Wszyscy Święci i Święte Boże, módlcie się za nami.

Módlmy się.

Wszechmogący i miłosierny Boże, wejrzyj łaskawie na nasze utrapienie, umocnij wiarę swoich dzieci i ulżyj ich brzemieniu, aby zawsze ufały Twojej ojcowskiej Opatrzności. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

 

Święty Boże, Święty mocny, Święty a Nieśmiertelny Zmiłuj się nad nami.

Od powietrza, głodu, ognia i wojny Wybaw nas Panie!

Od nagłej i niespodzianej śmierci Zachowaj nas Panie!

My grzeszni Ciebie Boga prosimy Wysłuchaj nas Panie!

 


 LITANIA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

Kyrie, eleison, Chryste, eleison.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże – zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Miłosierdzie Boże, najwyższy przymiocie Stwórcy, ufamy Tobie!

Miłosierdzie Boże, niezgłębiona miłości Uświęciciela, ufamy Tobie!

Miłosierdzie Boże, niepojęta tajemnico Trójcy Świętej, ufamy Tobie!

Miłosierdzie Boże, wyrazie największej potęgi Boga, ufamy Tobie!

Miłosierdzie Boże, w stworzeniu duchów niebieskich, ufamy Tobie!

Miłosierdzie Boże, powołujące nas z nicości do istnienia, ufamy Tobie!

Miłosierdzie Boże, ogarniające wszechświat cały, ufamy Tobie!

Miłosierdzie Boże, darzące nas życiem nieśmiertelnym, ufamy Tobie!

Miłosierdzie Boże, chroniące nas przed zasłużonymi karami, ufamy Tobie!

Miłosierdzie Boże, dźwigające nas z nędzy grzechu, ufamy Tobie!

Miłosierdzie Boże, usprawiedliwiające nas w Słowie Wcielonym, ufamy Tobie!

Miłosierdzie Boże, wypływające z ran Chrystusowych, ufamy Tobie!

Miłosierdzie Boże, tryskające z Najświętszego Serca Jezusowego, ufamy Tobie!

Miłosierdzie Boże, dające nam Najświętszą Maryję Pannę za Matkę Miłosierdzia, ufamy Tobie!

Miłosierdzie Boże, w objawieniu tajemnic Bożych, ufamy Tobie!

Miłosierdzie Boże, w ustanowieniu Kościoła powszechnego, ufamy Tobie!

Miłosierdzie Boże, w ustanowieniu sakramentów świętych, ufamy Tobie!

Miłosierdzie Boże, przede wszystkim w sakramencie chrztu i pokuty, ufamy Tobie!

Miłosierdzie Boże, w sakramencie Ołtarza i kapłaństwa, ufamy Tobie!

Miłosierdzie Boże, w powołaniu nas do wiary świętej, ufamy Tobie!

Miłosierdzie Boże, w nawróceniu grzeszników, ufamy Tobie!

Miłosierdzie Boże, w uświęceniu sprawiedliwych, ufamy Tobie!

Miłosierdzie Boże, w udoskonaleniu świątobliwych, ufamy Tobie!

Miłosierdzie Boże, zdroju chorych i cierpiących, ufamy Tobie!

Miłosierdzie Boże, ukojenie serc udręczonych, ufamy Tobie!

Miłosierdzie Boże, nadziejo dusz zrozpaczonych, ufamy Tobie!

Miłosierdzie Boże, towarzyszące wszystkim ludziom zawsze i wszędzie, ufamy Tobie!

Miłosierdzie Boże, uprzedzające nas łaskami, ufamy Tobie!

Miłosierdzie Boże, pokoju konających, ufamy Tobie!

Miłosierdzie Boże, rozkoszy niebiańska zbawionych, ufamy Tobie!

Miłosierdzie Boże, ochłodo i ulgo dusz czyśćcowych, ufamy Tobie!

Miłosierdzie Boże, korono Wszystkich Świętych, ufamy Tobie!

Miłosierdzie Boże, niewyczerpane źródło cudów, ufamy Tobie!

Baranku Boży, któryś okazał największe miłosierdzie w odkupieniu świata na krzyżu – przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który się miłosiernie ofiarujesz za nas w każdej Mszy świętej – wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który z nieprzebranego miłosierdzia gładzisz grzechy nasze – zmiłuj się nad nami.

K: Miłosierdzie Boże ponad wszystkie dzieła Jego.

W: Przeto miłosierdzie Pańskie na wieki wychwalać będziemy.

Módlmy się:

Boże, w którym miłosierdzie jest niezgłębione, a skarby litości nieprzebrane, wejrzyj na nas łaskawie i pomnóż w nas ufność w miłosierdzie Twoje, byśmy nigdy, nawet w największych trudnościach nie poddawali się rozpaczy, lecz zawsze ufnie zgadzali się z wolą Twoją, która jest samym miłosierdziem. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Króla miłosierdzia, który z Tobą i Duchem Świętym okazuje nam miłosierdzie teraz i na wieki. Amen.

 


 Modlitwa zawierzenia Miłosierdziu Bożemu w obliczu pandemii koronawirusa

    Wszechmogący Boże, w obliczu pandemii, która dotknęła ludzkość, z nową gorliwością odnawiamy akt zawierzenia Twemu miłosierdziu, dokonany przez św. Jana Pawła II. Tobie, miłosierny Ojcze, zawierzamy losy świata i każdego człowieka. Do Ciebie z pokorą wołamy.     Spraw, aby ustała pandemia koronawirusa. Błogosław wszystkim, którzy trudzą się, aby chorzy byli leczeni, a zdrowi chronieni przed zakażeniem. Przywróć zdrowie dotkniętym chorobą, dodaj cierpliwości przeżywającym kwarantannę, a zmarłych przyjmij do swego domu. Umocnij w ludziach zdrowych poczucie odpowiedzialności za siebie i innych, aby przestrzegali koniecznych ograniczeń, a potrzebującym nieśli pomoc. Odnów naszą wiarę, abyśmy trudne chwile przeżywali z Chrystusem, Twoim Synem, który dla nas stał się człowiekiem i jest z nami każdego dnia. Wylej swego Ducha na nasz naród i na cały świat, aby ci, których zjednoczyła walka z chorobą, zjednoczyli się także w uwielbieniu Ciebie, Stwórcy wszechświata i gorliwie walczyli również z wirusem grzechu, który niszczy ludzkie serca.    

Ojcze przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

    Maryjo, Matko Miłosierdzia, módl się za nami.    

Św. Janie Pawle,

św. Faustyno i wszyscy święci, módlcie się za nami. Amen.


 

LITANIA LORETAŃSKA

 

Kyrie, elejson. Christe elejson. Kyrie elejson. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami. Synu, Odkupicielu świata, Boże,zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, Boże,zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, Jedyny Boże,zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami. Święta Boża Rodzicielko,módl się za nami. Święta Panno nad pannami,módl się za nami. Matko Chrystusowa,módl się za nami. Matko Kościoła,módl się za nami. Matko łaski Bożej,módl się za nami. Matko Miłosierdzia,módl się za nami. Matko nieskalana,módl się za nami. Matko najczystsza,módl się za nami. Matko dziewicza,módl się za nami. Matko nienaruszona,módl się za nami. Matko najmilsza,módl się za nami. Matko przedziwna,módl się za nami. Matko dobrej rady,módl się za nami. Matko Stworzyciela,módl się za nami. Matko Zbawiciela,módl się za nami. Panno roztropna,módl się za nami. Panno czcigodna,módl się za nami. Panno wsławiona,módl się za nami. Panno można,módl się za nami. Panno łaskawa,módl się za nami. Panno wierna,módl się za nami.

Zwierciadło sprawiedliwości,módl się za nami. Stolico mądrości,módl się za nami. Przyczyno naszej radości,módl się za nami. Przybytku Ducha Świętego,módl się za nami. Przybytku chwalebny,módl się za nami. Przybytku sławny pobożności,módl się za nami.

Różo duchowna,módl się za nami. Wieżo Dawidowa,módl się za nami. Wieżo z kości słoniowej,módl się za nami. Domie złoty,módl się za nami. Arko przymierza,módl się za nami. Bramo niebieska,módl się za nami. Gwiazdo zaranna,módl się za nami. Uzdrowienie chorych,módl się za nami. Ucieczko grzesznych,módl się za nami. Pocieszycielko strapionych,módl się za nami. Wspomożenie wiernych,módl się za nami.

Królowo Aniołów,módl się za nami. Królowo Patriarchów,módl się za nami. Królowo Proroków,módl się za nami. Królowo Apostołów,módl się za nami. Królowo Męczenników,módl się za nami. Królowo Wyznawców,módl się za nami. Królowo Dziewic,módl się za nami. Królowo wszystkich Świętych,módl się za nami. Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta,módl się za nami. Królowo wniebowzięta,módl się za nami. Królowo różańca świętego,módl się za nami. Królowo rodziny,módl się za nami. Królowo pokoju,módl się za nami. Królowo Polski,módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.

Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

Módlmy się.

Panie, nasz Boże, daj nam, sługom swoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała, † i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, * uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.